...

Wiaderko do kąpieli

Wypożyczalnia

Wiaderko do kąpieli

Zaletą kąpieli w wiaderku jest fakt, ze dzieci, zwłaszcza te które w czasie kąpieli w dużej wanience są zaniepokojone, w ograniczonej przestrzeni są spokojniejsze. Łatwiej im zaakceptować kąpiel i kontakt z wodą. Wiaderko zajmuje też mniej miejsca niż wanienka.

Cennik

Chcesz wypożyczyć wiaderko do kąpieli? Zadzwoń!

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.