...

Piłka do ćwiczeń

Wypożyczalnia

Piłka do ćwiczeń

Piłka porodowa to bardzo ważny element przygotowania ciała do porodu. Ułatwia trening oddechowy, wpiera przygotowanie krocza i dna miednicy do porodu, zwiększa skuteczność relaksacji. Jest kotwicą porodową z której będziesz mogła skorzystać podczas swojego porodu.               

Chcesz wypożyczyć piłkę do ćwiczeń? Zadzwoń!

Cennik

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.